A communicative perspective of leadership: Rethinking leadership as a communicative practice

Louise Svendgaard Møller & Kathrine Kirkeby Thomsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I denne afhandling fremsætter vi et nyt perspektiv på ledelse – et kommunikativt perspektiv, hvor ledelse ses som en kommunikativ praksis. Vi baserer vores argumentation på en gennemgang af eksisterende ledelseslitteratur, som vi mener i for høj grad fokuserer på lederen som individ, og hvor det primært handler om at kortlægge dennes karakteristika, adfærd og kompetencer. Vi har ikke til hensigt at negligere betydningen af den individuelle leder, men vi mener, at der er behov for at redefinere ledelse som en kommunikativ praksis. Vi mener, at et kommunikativt perspektiv på ledelse gør det muligt at fremhæve, hvordan kommunikation konstituerer ledelse i organisationer. Vi mener, at dette studie af ledelse i højere grad giver indsigt i måden, hvormed ledelse praktiseres i organisationer, og ved at anlægge et kommunikativt perspektiv på ledelse vil vi bevise, at ledelse er et komplekst begreb, som fordrer mere end blot karakteristika, adfærd og kompetencer. Ved at basere vores argumentation på CCO-perspektivet, som ser kommunikation som konstituerende for organisationer, og Foucaults begreb om diskurs finder vi det muligt at redefinere ledelse som en kommunikativ praksis samtidig med at tage højde dets disciplinerende indvirkning på organisationer. I den forbindelse argumenterer vi for, at det er afgørende at tage højde for, hvordan ledelse materialiserer sig i organisationer, og i den sammenhæng finder vi det relevant at tage både menneskelige og ikke-menneskelige aktører i betragtning. Således argumenterer vi for, at den viden der er forbundet med og den viden som organisationsmedlemmer har om f.eks. bygninger, dokumenter og kontrakter ligeledes praktiserer ledelse, når disse gøres gældende i kommunikation.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages62