Hvilken ledelseskontekst, hvilke ledelsesbetingelser og hvilke ledelsesstrategier findes i hhv. det danske gymnasium i 2008 og secondary schools med udgangspunkt i London?

Margit Christiansen & Marianne Kron

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Med udgangspunkt i gymnasiereformen, strukturreformen, den danske og den engelske nationale rapport om ISL og anbefalingerne fra disse samt de samlede OECD anbefalinger vil vi i denne Masteropgave rette fokus på ledelse i gymnasieskolen og på secondary schools i England med udgangspunkt i region London. Vi vil se på skoleledelse som profession og på professionalisering af samme, i både Danmark og England, herunder påvise både konvergens og divergens.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages86