Beyond Budgeting: Et alternativ til den traditionelle budgettering i nystartede virksomheder?

Leise Lund Sørensen & Kirstine Ringsmose

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

En ændring af hvidvaskloven har intensiveret bankernes overvågning af virksomheders transaktioner med det sigte at opspore usædvanlig aktivitet, der kan have forbindelse til kriminelle handlinger. Denne intensiverede overvågning har også betydning for en mindre nystartet virksomhed som vores casevirksomhed, Dilling El ApS, da virksomhedens omsætning viser sig at være meget større end antaget, og ejeren dermed bliver kontaktet af banken for en forklaring.
Opkaldet fra banken bliver startskuddet til en snak om det bagvedliggende budget, og om der findes alternativer til de traditionelle budgetmodeller, som bedre kan hjælpe en nystartet virksomhed med styringsopgaven. I denne sammenhæng får vi øjnene op for Beyond Budgeting, som argumenterer for, at budgetter i langt de fleste tilfælde er overflødige.
Formålet med dette afgangsprojekt er at undersøge, hvorvidt Beyond Budgeting er et reelt alternativ til den traditionelle budgettering – både for virksomhedsejere i mindre nystartede virksomheder og for de banker, der fungerer som eksterne interessenter til selvsamme virksomheder. Udgangspunktet er en komparativ analyse af teorierne, som understøttes af ekspertudsagn, og hvor resultaterne efterfølgende diskuteres i relation til casevirksomheden.
Gennem vores interviews og analyser kan vi konkludere, at selvom Beyond Budgeting er baseret på en prisværdig ide om et helt nyt ledelsessystem, så indeholder den traditionelle budgettering en fuldstændighed, hvilket gør det vanskeligt at udskifte denne til fordel for Beyond Budgeting, som endnu ikke muliggør den samme fuldstændighed.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages170
SupervisorsJeanette Willert