Organisationsudvikling med persontypologier: et casestudie af Topdanmarks brug af JTI

Sidsel Sinding Andersen

Student thesis: Master thesis

EducationsMSocSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages84