Balanced Scorecard i COWI

Lotte Pilegaard & Rikke Østergaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vores overordnede fokus er, hvorvidt BSC kan anvendes i praksis som værktøj til at eksekvere COWIs strategi og tilføre koncernen merværdi. I den forbindelse lægges der vægt på planlægning af, hvorledes den overordnede strategi udbredes i virksomheden. Vores hypotese er, at BSC er med til at give virksomheden et værktøj at styre efter, hvorved der opnås større synergi ved at få medarbejderne til at arbejde i samme og derved opnå større succes. Denne hypotese undersøges nærmere gennem en udvikling af COWI koncernens strategikort og scorecard i forhold til COWI’s overordnede vision, mission og strategi. Hvorefter der gives et bud på hvordan strategien hypotetisk kan eksekveres i COWI ved at give et eksempel på hvordan. BSC gøres operationel i afdelingen (FBS). Der konstrueres et strategikort og scorecard, som er linket til koncerns, for at se nærmere på hvordan COWIs strategier har indflydelse på afdelingen og hvorledes (FBS) kan understøtte COWIs nuværende succes. Dette leder os til følgende hovedspørgsmål: Er BSC et godt ledelsesværktøj for COWI til at understøtte den stærke markedsposition? Hvorledes konstrueres og implementeres BSC i afdelingen (FBS)?  Hvorfor er BSC relevant for COWI som koncern?  Hvordan vil et BSC se ud for COWI koncernen?  Hvilke styringsopgaver kan BSC være med til at løse i COWI koncernen?  Hvorledes kan strategien eksekveres med succes i COWI? Vi ved hvor vigtigt det er at fokusere på det egentlige mål for succes, derfor vil vi med BSC synliggøre strategien i bestræbelserne på at opnå bedre performance af medarbejderne i FBS. Opgaven vil være et pilotprojekt for en praktisk implementering af BSC i hele COWI koncernen.  Hvordan får vi alignet COWIs strategi med BSC i (FBS)?  Hvilke KPI’er er relevante målepunkter for (FBS)?  Hvordan sikres den bedst mulige performance i (FBS)?  Hvordan kan BSC forankres i afdelingen således, at strategien bliver en del af medarbejdernes hverdag? Endvidere vil vi foretage et sammendrag og perspektivering med udgangspunkt i følgende:  Vil det give COWI fordele at implementere BSC i resten af koncernen set ud fra nytteværdibetragtningen?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages97