Strategisk analyse og værdiansættelse af BRFKredit A/S: Muligt opkøbsemne

Steffen Aagaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I disse finanskrise tider er det at kende virksomhedens styrker og svagheder af særlig vigtighed. Endvidere er der igennem krisen set stadig større konsolidering banker imellem, en mulighed BRFkredit også kan gøre brug af. Denne opgave vil derfor belyse om der er mulige overtagelseskandidater og analysere om der er en plads til selvstændige kreditforeninger.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages82