Dunkin’ Donuts: En strategisk marketingplan til det danske marked

Simon Hansen & Cecilie Klokholm

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dunkin’ Donuts er en stor amerikansk donut- og kaffekæde, som har opnået væsentlig succes på det Amerikanske marked, og er nu i gang med en ekspansion til en række europæiske lande. Sidste år offentliggjorde de deres intentioner om, også at træde ind på det danske marked. Den danske kultur og de danske forbrugsvaner adskiller sig væsentligt fra både de amerikanske og andre europæiske landes. Det er derfor nødvendigt for Dunkin’ Donuts at foretage en række justeringer for at nå de danske forbrugere. Formålet med dette speciale er, at finde frem til Dunkin’ Donuts’ målgruppe på det danske marked, og definere hvordan de bedst positionerer sig til dette marked. For at svare bedst muligt på specialets problemformulering, er metodetriangulering benyttet, både i valg af paradigme og dataindsamling. Det positivistiske paradigme danner grundlag for indsamling og analyse af den sekundære data, og det konstruktivistiske paradigme danner ramme for indsamling og analyse af den primære data. Derudover er opgavens analyse baseret på sekundær data i form af bøger og artikler, samt primær data i form af en spørgeskemaundersøgelse med 283 respondenter, fem dybdegående interviews med spørgeskemarespondenter og et ekspert interview. Den teoretiske analyse viser, at der både er muligheder og udfordringer for Dunkin’ Donuts på det danske marked. Det danske kaffemarked er kun delvist mættet, hvilket udgør en mulighed for at Dunkin’ Donuts kan få en stor markedsandel med den rette strategi. På den anden side er der klare udfordringer for Dunkin’ Donuts, blandt andet i forbindelse med prissætning, grundet højere skatter og lønninger, end hvad Dunkin’ Donuts kender til på det amerikanske marked. Den empiriske analyse viser, at der på den ene side allerede er et potentielt marked for Dunkin’ Donuts i Danmark, da mange kender kæden og er villige til at købe deres varer. På den anden side viser analysen, at der er stor forskel på hvordan danskerne opfatter Dunkin’ Donuts, og hvordan Dunkin’ Donuts gerne vil opfattes, hvilket udgør en stor udfordring.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages168