The influence of English on Danish language and society: With particular focus on English as a corporate language in Danish companies

Charlotte Vaupell Lorenzen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I de seneste år har mange større danske virksomheder skiftet deres danske koncernsprog ud med engelsk. For virksomheder der orienterer sig globalt, og har medarbejdere af flere nationaliteter og muligvis datterselskaber i udlandet, er engelsk som koncernsprog et naturligt valg. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri har hver fjerde danske virksomhed indført engelsk som koncernsprog, som led i at blive mere global og flere virksomheder vil i de følgende år følge trop forårsaget af den øgede internationalisering. I den sammenhæng har Dansk Industri samt EU publiceret flere rapporter i løbet af de sidste par år, som viser, at bl.a. danske virksomheder har problemer med deres medarbejderes fremmedsproglige kompetencer. Medarbejdernes manglende sprogkundskaber og viden om det engelske sprog og kultur medfører, at virksomhederne støder på både sproglige og kulturelle barrierer. Således har det ført til kommunikationsvanskeligheder med internationale relationer i form af misforståelser, ordretab, fejlleverancer, og sammenbrudte forhandlinger. Medarbejdernes manglende sprogkundskaber kan derfor få alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Med udgangspunkt i det ovennævnte søger jeg i mit speciale, at undersøge det engelske sprogs indflydelse på det danske sprog og samfund med særligt fokus på danske virksomheders brug af engelsk som koncernsprog. I specialet forsøges klarlagt de mange danske virksomheders valg og brug af engelsk koncernsprog samt følgerne for virksomheden og medarbejderne. Dette gøres på baggrund af kvalitative interviews i form af spørgeskemaer udsendt til medarbejderne fra to større danske virksomheder, henholdsvis A.P.Moller-Maersk og British American Tobacco Denmark. Specialets empiri og analyse viser, at mange virksomheder ændrer koncernsprog til engelsk for at tiltrække flere internationale medarbejdere og kunder samt på grund af lettere kommunikation i forbindelse med f.eks. internationale relationer, udenlandske datterselskaber og udenlandske medarbejdere, hvilket forudsætter et fælles sprog. Andre virksomheder gør det fordi de føler at det er en nødvendighed i en global virkelighed. I den forbindelse udsættes virksomheder og medarbejdere for en række udfordringer som udveksling af viden, almindelig kommunikation imellem kollegaer, kulturelle forskelle samt oplever at sociale netværk og magtforhold ændres. I den forbindelse opleves det at medarbejdernes engelskfærdigheder ikke er tilstrækkelige. Dog er mange virksomheder begyndt at ændre koncernsprog til engelsk fordi de betragter sig selv som internationalt orienterede. De ændrer derfor koncernsprog blot for at signalere udadtil at de er med på internationaliseringen og globaliseringen. I virksomhederne er brugen af engelsk dog inkonsekvent, og det engelske sprog bruges i stedet pragmatisk, hvorfor der stadig tales masser af dansk i virksomhederne. Virksomhederne har derfor ingen sprogpolitik eller kommunikationsstrategi til at sikre brugen af engelsk som led i at udvikle medarbejdernes sproglige færdigheder. Dog opfordres virksomhederne til at tage deres udenlandske koncernsprog alvorligt og stille krav til sprogfærdighederne hos deres nutidige og fremtidige ansatte. Gør virksomhederne ikke det, vil et inkonsekvent brug af det udenlandske koncernsprog forårsage, at virksomhederne taber penge, det kan skade arbejdsmiljøet og medarbejdernes dårlige engelsk kan hænge virksomheden ud. En skærpelse af danskernes engelskfærdigheder er derfor vigtig for Danmarks internationale konkurrenceevne på trods af danskernes egen vurdering, da danskere tror sig bedre til engelsk end hvad rent faktisk er tilfældet. Regeringens mange tiltag for at internationalisere uddannelsessystemet er derfor positivt, da vi må indstille os på at skulle fungere i et globalt samfund.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages120