Peer to peer car sharing in Denmark – an underutilized concept: A master thesis on the barriers that prevent potential consumers from engaging in peer to peer car sharing services in Denmark with special focus on the company MinbilDinbil

Nicklas Flyvholm Kristensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne kandidatafhandling er baseret på en kvalitativ eksplorativ analyse af forbrugeradfærd i forbindelse med nabo til nabo biludlejning i Danmark. Specifikt undersøger afhandlingen interne og eksterne barrierer, der har indflydelse på hvorfor potentielle forbrugere af nabo til nabo biludlejningsselskabet MinbilDinbil ikke benytter servicen. Ved at identificere og analysere disse forbrugerbarrierer søger afhandlingen at afdække, hvilke områder der har hæmmet potentielle billejeres og bilejeres brug af servicen. Formålet med afhandlingen er, udover at klargøre forbrugerbarriererne til servicen, at nå frem til anbefalinger om, hvor og hvordan MinbilDinbil kan forbedre deres virksomhed. Afhandlingen tager afsæt i Thøgersen og Ölander’s (1995) MOAB teori (motivation, mulighed, evne og adfærd) og en litteraturgennemgang af tidligere undersøger fra forskellige grene af delebils konceptet. På baggrund af litteraturgennemgangen har det været muligt at koble andre forskeres resultater til teorien og etablere en begrebsramme, der opsummerer de mulige forbrugerbarrierer. På baggrund af denne begrebsramme blev der udviklet en semi-strukturet interview guide, da det blev vurderet at en kvalitativ forbrugerundersøgelse ville give de bedste resultater i forhold til forskningsspørgsmålet og teorivalget. Ved en samtale med MinbilDinbil blev de potentielle forbrugeres demografiske data kortlagt så en klar målgruppe kunne dannes. Ved gennemførsel af tre interviews med potentielle billejere og tre med bilejere fra målgruppen var det muligt at identificere hvilke barrierer, som forhindrede begge segmenter fra at bruge servicen. Afhandlingen resulterer i en analyse og diskussion af de potentielle barrierer, som blev etableret i begrebsrammen. Analysen er opdelt efter efterspørgsel og udbud i forhold til forbrugernes standpunkt til brug af servicen. Igennem analysen af de potentielle billejeres barrierer er det blevet identificeret, at dette segment kan være hæmmet af deres mulighed for at bruge offentlig transport, MinbilDinbil’s bil placeringer og udvalg, koordinationsproblemer mellem forbrugerne, deres begrænsede viden til MinbilDinbil’s bilforsikring og problemer med mistillid. Barriererne til de potentielle bilejere er ligeledes identificeret. Dette segment kan være hæmmet af lave indtjeningsmuligheder, begrænset viden om MinbilDinbil’s bilforsikring, problemer med mistillid og koordinationsproblemer mellem forbrugerne. Nicklas Flyvholm Kristensen Master thesis 26-03-2015 Page 2 of 154 De empiriske resultater fra analysen og begrebsrammen danner herefter den endelige diskussion. Her blev samtlige barrierer fra begrebsrammen diskuteret og vurderet i forhold til, hvordan resultaterne påvirker MinbilDinbil, og hvad virksomheden kan gøre for at løse dem. Med afsæt i analysen og diskussionen anbefales det, at MinbilDinbil udover at fokuserer på de individuelle barrier, bruger deres ressourcer på at mindske de barrierer, der gør sig gældende for begge segmenter. Disse barrierer inkluderer forbrugernes begrænsede viden om MinbilDinbil’s forsikringspolitik, mistillids problemer samt koordinationsproblemer mellem forbrugerne. Ved at forbedre disse områder vil MinbilDinbil sandsynligvis kunne fjerne en del af den usikkerhed, der forhindrer forbrugerne i at benytte deres service.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages155