Innovative art dissemination in a museum context

Lise Haar Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Resume: Innovativ kunstformidling i en museumskontekst. Museets rolle i samfundet er under forandring. De mange muligheder, som moderne forbrugere har, når de ønsker at bruge deres begrænsede fritid, sætter museerne og andre traditionelle kulturinstitutioner under pres, og de er tvunget til at tage deres funktion og formidling op til revurdering. For at fastholde sin legitimitet i samfundet såvel som på finansloven er Statens Museum for Kunst, også kaldet SMK, nødt til at favne en bredere skare af potentielle- og ikke-brugere udover det faste publikum, som museet har i dag. Dette er en svær opgave, for moderne kulturforbrugere ønsker ikke blot at betragte og observere i stilhed, men kræver også mulighed for skræddersyede museumsoplevelser, hvor de selv indgår aktivt som deltagere og med-skabere. På den måde ændres museet som institution til at være en facilitator af kulturelle og kunstneriske oplevelser i stedet for blot at indtage rollen som kustode og vicevært for folkets billedkunstsamling. Overordnet set har museumsindustrien gennemgået et skift fra at fokusere på samlinger til i stedet at have fokus på publikum. Det betyder, at koncepter som marketing, brand management, forbrugerstudier og oplevelsesøkonomi har gjort deres indtog i museumsverdenen, og denne afhandling fokuserer netop på, hvordan disse værktøjer har påvirket interaktionen og forholdet mellem SMK og publikum i en forandringsproces, hvor man tilstræber at være et mere demokratisk og dialogbaseret museum. I 2013 fik SMK tildelt 4,4 millioner kroner af Bikubenfonden til at gennemføre en række publikumsorienterede museumsaktiviteter over en treårig periode. Projektets initiativer inkluderer ’SMK Fridays’, som er en månedlig fredagsbar på SMK, hvor et nyt tema hver gang inviterer publikum indenfor i museets samling med en række Art Talks og andre aktiviteter i kombination med fadøl, street food og DJ rytmer. Derudover inkluderer projektet forestillingen ’9x9x9’, hvor kunsten blev sat i scene, samt forskellige cross-media rundvisninger på museet, hvor andre kunstformer bruges til at aktivere den billedkunstneriske oplevelse. SMK har gennemgået en omfattende image- og brandudvikling, og projektet med Bikubenfonden som sponsor er et eksempel på, hvordan SMK i stigende grad forsøger at lokke potentielle- og ikke-brugere indenfor på museet. Derfor tager denne afhandling udgangspunkt i, om man med den valgte markedsføringskommunikation overhovedet når ud til disse målgrupper med projektets aktiviteter, og om man fra museets side formår at skabe en blivende relation med museets brugere. Til dette formål er et spørgeskema blevet anvendt for at undersøge, hvor stort kendskabet til SMK og de nye initiativer er helt generelt. På den måde er det muligt at sammenligne det brand image, som offentligheden har, med den identitet, som SMK har defineret for sit brand og ønsker at udbrede. For at underbygge disse data er der gennemført personlige interviews både med udvalgte medarbejdere fra SMK og med et mindre antal deltagere fra arrangementer i det Bikubenfonden-sponserede projekt. Resultatet af dataindsamlingerne viser, baseret på udvalgte teoretiske modeller inden for museumsmarketing og museumsbesøgsforskning, at SMK med sin fredagsbar ’SMK Fridays’ har formået at skabe nye anvendelsesmuligheder både for museet og for samlingen. Ud fra et teoretisk synspunkt er ’SMK Fridays’ en velkonstrueret oplevelse med et stort potentiale for at skabe et fælleskab mellem museet og 2 offentligheden. I dette fællesskab vil SMK kunne udleve sin brand identitet, og det er der brug for. Den gennemførte undersøgelse viser, at SMK brandet - trods intensive kampagner samt - stadig har en lav genkendelighed, og at der stadig mangler kongruens mellem SMK’s brand personlighed og brand image. Museet er for mange brugere en social oplevelse, og det faktum er noget, som SMK skal holde fokus på i sin stræben efter at blive en aktiv samfundsdebattør, der med udgangspunkt i kunsten og museumsfagligheden øver indflydelse på kulturelt medborgerskab. Der er mange kritikere og eksperter, som har en mening om museets rolle og udvikling i det moderne samfund, og, som denne undersøgelse har kunnet konstatere, er det en debat, hvor både institutioner og brugere stadig udvikler sig. SMK synes dog - med udgangspunkt i sin samling og kernekompetence - at have skabt sig en position, som tiltaler mange, og som har potentiale for fremtiden.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages80