Eva Solo: Outsourcing strategi

Maja Mittag Clausen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Eva Solo importerer i gennemsnit 250.000-300.000 hældekraver årligt til deres drypfrie vandkaraffel. En hældekrave, der skal være 100 % fejlfri, da det ellers kan påvirke den drypfrie effekt og ikke mindst kvaliteten af produktet, som kunderne betaler for. Igennem 10 år har Eva Solo købt hældekraven hos TKI i Kina, hvor kvaliteten var i orden, men fleksibiliteten og stigende kostpriser var ikke tilfredsstillende. Eva Solo ønskede derfor en redegørelse for, om de kunne flytte produktionen fra Kina til BCM i Serbien, for at opnå større fleksibilitet og mindre stigning i priserne. Jeg foretog derfor en analyse af Eva Solos outsourcing strategi, for at vurdere hvilken leverandør der ville passe bedst ind i deres strategi. Eva Solo ønsker at fokusere på agilitet mod kunderne, og samtidig lean mod leverandøren, dog med ønske om at leverandøren forstår deres behov for agility, eller fleksibilitet. Umiddelbart har hverken TKI eller BCM fokus på Lean eller Agile, så det stiller krav til kommunikationen fra Eva Solos side, at de kan få formidlet deres strategi ud til leverandøren. I Serbien vil de opnå den ønskede fleksibilitet, da de går fra 6 måneders leveringstid i Kina til 4 uger i Serbien. Dog vil der være en hel del andre ubekendte faktorer, så som kvalitet, kommunikation, korruption og flowet i prisstigningerne, som de ikke kender til. Så det store spørgsmål er blot, om et problem bliver erstattet af tre nye, ved at skifte fra Kina til Serbien. BCM kan ikke kommunikere på engelsk, og Eva Solo er derfor nødt til at bruge tolk både ved mailkorrespondance og besøg på fabrikken. Tolken er deres agent, som derfor ikke er upartisk, hvilket kan skabe uklarheder mellem leverandør og kunde. For at finde en løsning på de usikkerheder der er, foretog jeg en komparativ analyse som vægter fordele og ulemper ved begge leverandører. Analysen var baseret på information fra en total acqusition cost analyse samt interviews med Eva Solo og analyse af makroøkonomiske tal, og skulle bidrage til at løse problemstillingens underspørgsmål. Så med underspørgsmålene om hvorvidt det vil være en fordel for Eva Solo at flytte produktionen til Serbien, og om de kan opnå vedvarende komparative fordele i Serbien, må der svares, at de meget vel kan opnå en langt større fleksibilitet i Serbien, end de har oplevet i Kina, men om de opnår vedvarende komparative fordele, er meget usikkert. Eva Solo kan først på sigt vurdere, om BCM kan leve op til de kvalitetskrav der stilles, og om det bliver en udfordring med agenten som tolk, samt om korruptionen i landet vil påvirke eksporten. Så Eva Solo må køre produktionen i Kina sideløbende med produktionen i Serbien, indtil de føler sig trygge ved den nye leverandør. Resultatet af analysen skulle give mig svaret på, om Eva Solo ville opnå mere fleksibilitet i deres forsyningskæde ved at flytte produktionen til Serbien, og umiddelbart er svaret et tøvende ja

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages75