Skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Lise Dehli

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD(R) studiet på Copenhagen Business School. Jeg har i denne opgave valgt at skrive om den skattemæssige behandling af fysiske personer samt hvilke problemstillinger, vi som rådgivere skal være opmærksomme på ved personens tilflytning til eller arbejde i Danmark. Denne opgave skal ses som en vejledning, der henvender sig til rådgivere samt personer, der flytter til Danmark. Jeg har valgt denne vinkel på emnet, da jeg gennem mit arbejde som revisor har erfaret, at det kan være en udfordring at forstå reglerne indenfor beskatning ved tilflytning til Danmark, både for den udenlandske person, arbejdsgiveren og for revisorer. Hvert land har hver deres nationale skattelovgivninger, som er forskellige fra hinanden. De nationale skattelovgivninger har som udgangspunkt til formål at sikre, at den indkomst, der er oparbejdet i det pågældende land, også beskattes i landet. I Danmark er det afgørende for en fysisk persons skattepligt, hvor denne har bopæl, opholder sig og oppebærer sin indkomst. Den skattemæssige behandling er forskellig alt efter hvilke skattesubjekt, der er tale om. Dette er også med til at skabe usikkerhed. Forskellighederne i landes skattelovgivninger samt differentieringen af skattesubjekters skattemæssig behandling i Danmark kan gøre den skattemæssige situation mere kompleks. Formålet med denne opgave er på baggrund af ovenstående derfor at foretage nærmere analyse af reglerne, der gør sig gældende ved tilflytning til Danmark. Samt at skabe en overskuelig og brugbar vejledning over de problemstillinger, der kan være ved tilflytning til Danmark set med skatteretlige øjne. Dette belyses ved at beskrive de gældende regler, som findes i intern dansk skatteret.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages36