Låneomlæggelse jf. IFRS 9: Effekten af IBOR-reformen

Patrick Adelsparre

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vi har i den seneste årrække oplevet alt fra global finanskrise til store opsving på kapitalmarkederne, og ved afslutningen på denne undersøgelse (maj 2020) befinder den moderne verden sig netop nu i en hidtil uset krisesituation i form af pandemien udsprunget af virussen Covid-19. Alt dette medfører en naturlig volatilitet på kapitalmarkederne, og den historisk lave markedsrente bruges af myndigheder som et aktivt middel til at stimulere kapitalmarkederne.

Markedets volatilitet og markedsrentens udsving skaber et naturligt behov hos virksomhederne for at undersøge og revurdere sine finansieringsmuligheder, hvoraf selskaber med regnskabsaflæggelse efter de internationale standarder IFRS (International Financial Reporting Standards) udarbejdet af IASB
(International Accounting Standards Board) må forholde sig til standarden for låneomlæggelser som beskrevet i IFRS 9 for finansielle instrumenter. Denne blev udgivet i 2014 med ikrafttræden for regnskabsåret begyndende 1. januar 20181.

Som beskrevet af IASB selv er formålet med regnskabsstandarderne IFRS at tilføre gennemsigtighed, troværdighed og effektivitet til verdens finansielle markeder2, om end det fortsat er den enkeltes ansvar at fortolke standarderne. Formålet om at skabe gennemsigtighed, troværdighed og effektivitet på markeder, hvor beslutninger for milliarder af kroner hver dag træffes under indflydelse af de internationale standarder IFRS, stiller derfor meget høje krav til kvaliteten i udarbejdelsen af disse. Alligevel er det ikke altid tilfældet, at standarderne i tilstrækkelig høj grad skaber en ensartet fortolkningsramme og herved tjener det ønskede formål, hvoraf rettelser, fortolkninger og hjælpematerialer løbende må udarbejdes. Siden udgivelsen af låneomlæggelser jf. IFRS 9 har der fra mange sider ligget et pres på IASB for at forbedre standardens formuleringer. Dette pres er ikke blevet mindre i takt med IBOR-reformen, som betyder nedlæggelsen af flere væsentlige referencerenter benyttet som basisrenter i låneaftaler estimeret til mere end 300 billioner dollars3, hvoraf rigtig mange virksomheder verden over står foran at skulle gennemføre en omlæggelse af et eksisterende lån og regnskabsmæssigt håndtere dette jf. IFRS 9. Dette har pres har medført, at der hos IASB dags dato afventes en endelig gennemførelse af en forbedring til standarden i maj 20204, mens der fortsat arbejdes på at færdiggøre det interne projekt "IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting"5. Dette projekt har til hensigt at vurdere standarden IFRS 9 set i lyset af IBOR-reformen og om nødvendigt udbedre denne. Effekten af IBOR-reformen på kapitalmarkederne vurderes generelt at være enorm, og for mange virksomheder vil en god forberedelse hertil inkludere at oparbejde en dybdegående forståelse for reformen og dens effekt på regnskabet.

Det ønskes derfor med denne opgave at undersøge effekten af den forestående IBOR-reform for de virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS og holder lån under indflydelse af reformen. Det vurderes at være særdeles aktuelt, da et meget stort antal virksomheder vil opleve betydelige udfordringer, såfremt de ikke forbereder sig tilstrækkeligt på den nuværende omstilling. Formålet vil være at udarbejde en konkret handlingsplan med en praktisk tilgang til virksomhederne, som i lyset af IBOR-reformen skal behandle en låneomlæggelse jf. IFRS 9.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages76