Dansk og fransk: Sprog under indflydelse: En analyse af forekomsten af anglicismer i danske og franske aviser

Britt Maria Christiansen & Pia Melin

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det er vores hypotese, at der vil være en sammenhæng mellem den leksikalske påvirkning, hvorved forstås mængde og typer af anglicismer, som vi finder i henholdsvis de danske og franske aviser, og den måde, hvorpå Danmark og Frankrig fra officiel side håndterer påvirkningen fra engelsk. I tråd med dette forventer vi således at kunne spore en virkning af den aktive franske sprogpolitik i sproget i den franske dagspresse, og at denne virkning vil give sig udslag i færre anglicismer end i den danske dagspresse.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages144