Dangling participles in technical brochures and manuals: An empirical analysis

Sandra Thisted Bossen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Mere end 90 % af alle oversatte tekster har et teknisk indhold (Byrne, 2006, s. 2). Dette gør det vigtigt for især tekniske oversættere at have styr på tekstkonventionerne og de grammatiske regler. Men sproglig korrekthed er ikke kun vigtigt for oversættere men også for forfatterne af teksterne. Denne afhandling undersøgte, hvilken påvirkning brugen af hængende participier kan have på tekniske brochurer og manualer. Det empiriske materiale omfattede 50 tekniske brochurer og manualer, som alle omhandlede energi eller hvordan man kan spare energi. Det empiriske materiale var skrevet på engelsk, idet afhandlingen undersøgte et fænomen i det engelske sprog. Derudover undersøgte afhandlingen også, om der kan opstilles nogle regler for, hvordan man kan undgå at bruge hængende participier. Graden af grammatikalitet og acceptabilitet af de diverse typer hængende participier blev også diskuteret.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages76