Exitbeskatning, Henstand, Sikkerhedsstillelse og Renter ved aktivers exit fra Danmark: En analyse af reglerne om exitbeskatning, med fokus på hvilke muligheder og rettigheder medlemsstater og skatteydere har ved exitbeskatning inden for EU

Kasper Freiesleben Petersen

Student thesis: Master thesis

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages77