Women in American politics: Why so few?

Kristina Sloth Nielsen & Rikke Malene Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I den amerikanske Kongres udgør kvinder efter valget i 2008 kun 17 procent, hvilket placerer USA som nummer 71 på IPU’s internationale liste over kvinder i nationale parlamenter. Det er ikke kun på føderalt plan, at dette billede tegner sig men også i de enkelte stater, hvor kvinder udgør 24,3 procent af den statslige kongres og sidder på 8 af de 50 guvernørposter. Til sammenligning har fire af de otte partier repræsenteret i Danmarks Folketinget en kvindelig formand, og Danmark ligger sammen med de andre skandinaviske lande højt på IPU-listen med mellem 36 og 47 procent kvinder i deres parlamenter. Disse fakta har ledt til følgende spørgsmål: Hvorfor er kvinder stærkt underrepræsenteret i amerikansk politik? For at besvare dette spørgsmål er syv mulige årsager blevet undersøgt, diskuteret og vejet op imod hinanden, for at gøre det muligt at fastslå, hvilken årsag der vejer tungest. Disse syv mulige årsager er kvinders rolle i samfundet, kvinders ambitionsniveau, mediernes, partiernes og den offentlige holdning til kvinder, hvordan kvinder fører kampagne samt det amerikanske valgsystem. Undersøgelsen af disse emner er baseret på tidligere videnskabelige undersøgelser, men da disse ikke konkluderer på hvad den væsentligste årsag er, har dette været formålet med dette speciale. I dette speciale er kvinders lave ambitionsniveau blevet fundet at være den altoverskyggende grund til det lave antal kvinder i amerikansk politik. Mediernes holdning til kvinder i politik er blevet udelukket som årsag, idet deres holdning, på trods af at de favoriserer mænd, ikke smitter af på vælgernes beslutning i stemmeboksen. På trods af at den offentlige holdning også favoriserer mænd på mange punkter, vinder kvinder valg lige så ofte som mænd, hvilket også udelukker den offentlige holdning som væsentlig årsag. Det er også blevet konkluderet, at den måde hvorpå kvinder fører valgkampagne ikke har nogen dårlig indflydelse, da kvinder i høj grad benytter sig af de virkemidler, der giver positiv respons hos vælgerne. Det faktum, at kvinder har lavere politiske ambitioner, er som sagt blevet fundet at være den væsentligste årsag, og partiernes holdning til kvinder spiller ind i dette, idet de opfordrer kvinder til at stille op til valg i lavere grad end mænd. Desuden har kvinder lavere selvtillid end mænd, og kvinders traditionelle rolle i samfundet spiller også en rolle, idet kvinder med børn i husholdningen har væsentlig lavere ambitioner end mænd. Derudover har det også vist sig, at kvinder i politik oftest ikke har hverken børn eller mand. Det amerikanske valgsystem har også vist sig at bære en stor del af skylden for det lave antal kvinder i politik, da det i forhold til lande med andre valgsystemer viser sig at forårsage væsentlige færre kvinder i politik. Det faktum, at de siddende kongresmedlemmer har en meget stor genvalgsprocent og ofte genopstiller, er også en grund til det lave antal kvinder, idet langt størstedelen af dem er mænd. Eftersom kvinders ambitionsniveau spiller ind langt før, de kommer i kontakt med valgsystemet, må netop ambitionsniveauet hos kvinder siges at være den altoverskyggende årsag til, hvorfor de er underrepræsenteret i amerikansk politik.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages135