Generationsskifte - virksomhedens tarv: Hvordan kan en virksomhedsejer bedst sikre sin virksomheds beståen? Med særlig fokus på den nye arvelov, som trådte i kraft, pr. 1. januar 2008 og lempelserne til generationsskifte, i levende live, som trådte i kraft, pr. 1. januar 2009

Pernille Plambech

Student thesis: Master thesis

Abstract

This master thesis describes the possibilities for a business owner, in order to plan the generation change, whether the change should have effect while the business owner is still alive or when he dies

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages127