U.S. Foreign Policy: An Analysis of the Foreign Policy Decision Making Process

Julie Beier Kortsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

ette kandidatspeciale tager udgangspunkt i den amerikanske udenrigspolitiske beslutningsproces. En ana- lyse af to tidligere amerikanske præsidenters tilgang til beslutningsprocessen omhandlende udenrigspoliti- ske beslutninger vil foretages. Dertil vil relevante udenrigspolitiske beslutninger såvel som personlige karak- tertræk blive inkluderet.
Den 11. september 2001 blev USA ramt af nations værste terrorangreb. Disse angreb, som kostede flere tusinde personer livet samt forsagede massive ødelæggelser på diverse bygninger resulterede efterfølgen- de i et skift i måden hvorpå udenrigspolitiske beslutninger blev udformet og implementeret. De ledende amerikanske politikere herunder præsidenten oplevede, at politikker og især udenrigspolitikken blev disku- teret og implementeret under et intenst følelsesmæssigt stress.
Præsident George W. Bush var et individ og en leder, som ofte lod personlige holdninger og ideer påvirke hans udenrigspolitiske beslutningsproces. Dette førte til tider til beslutninger, som efterfølgende er blevet betegnet som en udenrigspolitisk fiasko – herunder beslutningen om at invaderer Irak i 2003. En beslut- ning, som blev implementeret som følge af troen på, at Irak og dets leder Saddam Hussein var i besiddelse af atomvåben og andre kemiske ressourcer. Det var til dels præsident Bush’s personlige tro og overbevis- ning om at ovenstående var tilfældet, der første til en igangsætning af invasionen.
Efter præsidentvalget i 2008 overtog demokraterne præsidentembedet. Barack Obama adskilte sig på flere områder fra hans forgænger: hans Administration lagde stor vægt på at analyserer samtlige alternative og dets positive og negative konsekvenser forud for en implementering af en endelig beslutning. Ligesom præ- sident Bush havde Obama også sine egne personlige holdninger, men var varsom med at lade disse styre beslutningsprocessen. Ydermere, var Obama også en leder, som tog sig tid til at lytte til modsatrettede holdninger, som kunne bidrage positiv til beslutningsprocessen. En inkludering og accept af modsatrettede overbevisninger ville genererer de bedst mulige beslutninger.

EducationsCand.ling.merc Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation (Multikulturel Kommunikation i Organisationer), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages72