Characteristics of Value Generating Company Acquisitions: From the Acquiring Shareholders Point of View

Neil Woolrych

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling analyserer 393 virksomhedshandler i perioden 1998-2016, med henblik på at identificere nogle karakteristika ved disse handler, der skaber rammerne for en overnormal værdi for det opkøbende selskabs aktionærer. Gennem et event studie analyserer vi 15 forskellige transaktionstyper og når frem til et signifikant overnormalt afkast ved 6 af transaktionstyperne. Signifikant positiv værdiskabelse findes ved diversificerende transaktioner, gælds finansierede transaktioner, internt finansierede transaktioner, relativt små handler i forhold til opkøbers størrelse, små opkøbere og for opkøbende virksomheder med en historisk market-to-book ratio på mellem 1-2.5. Derimod findes signifikant negativ værdiskabelse for opkøbende virksomheder med en historisk market-to-book ratio på mere end 5. Ud fra disse karakteristika har vi formuleret 5 specifikke investerings porteføljer, der historisk set har leveret et overnormalt positivt afkast til investorerne som er signifikant forskelligt fra det gennemsnitlige afkast i en transaktion. Afhængigt af investorenes behov, er vores investerings muligheder spredt over 3 forskellige tidshorisonter på op til 110 dage i og omkring transaktionsannonceringen. Vores porteføljer leverer et overnormalt positivt afkast på henholdsvis 7,6%, 2,55%, 1,61%, 13,22% og 8,37%

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages85