Værdiansættelse af investeringsejendomme på det danske marked: Med fokus på kravet om at udvise et retvisende billede

Per Nørgård Jensen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages103