Beyond the Greek Debt Crisis

Tina Rahr Bergman

Student thesis: Master thesis

Abstract

Året er 2012. Året, hvor det var forventet, at Grækenland ville vende tilbage til de internationale kapitalmarkeder efter intense spareplaner og strukturelle reformer samt betydelige kapital indsprøjtninger fra EU/IMF/ECB gennem de forgangne tre år. Alligevel har den græske statsgæld i løbet af 2012 oversteget 175% af BNP og forventes at stige yderligere til 192% af BNP frem mod 2014. Fra et kritisk realistisk perspektiv, har denne kandidatafhandling til formål at gå bag om den græske gældskrise for at kaste lys på underliggende strukturer og mekanismer, som der argumenteres for har stor forklaringskraft i forhold til redningspakkens utilstrækkelighed. Der hersker ingen tvivl om, at spareplaner og strukturelle reformer er absolut nødvendige, men de antagelser, hvorpå redningspakken er blevet baseret, har vist sig at være for optimistiske, idet en kompliceret politisk kultur er blevet reduceret til ineffektive bureaukratiske institutioner. Denne kandidatafhandling søger derfor at introducere statens relationer til samfundet i diskussionen. Der tages udgangspunkt i det politiske agentur samt de klientelistiske relationer mellem politikere og sociale interessegrupper, som gennem årtier har forhindret den effektive implementering af reformer i det græske samfund. Med udgangspunkt i Peter Evans teori ”Embedded Autonomy”, der bygger på to tilsyneladende modstridende institutionelle betingelser for økonomisk vækst: tilstedeværelsen af kompetente og kohærente statsbureaukratier, som er uafhængige fra, men samtidig rodfæstede i samfundet, konkluderes det, at den græske stat repræsenterer en ”partimoniel” klientelistisk stat – en stat kontrolleret at de store politiske partier. I deres higen efter politisk overlevelse, har partierne brugt statsapparaturet til at organisere sine klientistiske netværks, hvilket har undermineret implementeringen af de hårdt tiltrængte strukturelle reformer og således umuliggjort Grækenlands tilbagevenden til kapitalmarkederne ved udgangen af 2012. Kandidatafhandlingen tilføjer ligeledes et normativt aspekt til diskussionen, idet der inddrages tre identificerbare vækstalliancer mellem den græske stat og økonomiske aktører, som underbygger postulatet om, at stat og business er indbyrdes afhængige og derfor oftest har en interesse i at samarbejde. Slutteligt, konkluderes der, at vækstorienterede alliancer mellem stat og samfund er essentielle for at sikre fremtidig vækst samt sikre legitimitet til regeringen og redningspakken.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages144