Konvergensprojektets påvirkning på den regnskabsmæssige behandling af ejendomsprojekter efter IFRS

Mathias Birkebæk Petersen & David Erik Straarup

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Hvilken konsekvens får IASB og FASB´s konvergensprojekt for indregning og måling af omsætning i forhold til børsnoterede virksomheders nuværende regnskabsmæssige behandling af ejendomsprojekter efter IFRS?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages84