Nordhavn: A Governmentality Analysis Of Urban Planning

Nikolai Nissen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Resumé: I denne afhandling anvendes Michel Foucaults forståelse af governmentality, operationaliseret som en praksisregime analytik, til at foretage en analyse af byplanlægningen i Københavns nye bydel Nordhavn. Således observerer denne afhandling byplanlægning som et praksisregime, og som et adfærdsregulerende program rettet mod befolkningen. I dag handler byplanlægning ikke kun om at opføre lejligheds komplekser, anlægge parker og forbedre infrastruktur. Byplanlægning har også et socialt sigte, og bliver således også observeret som løsningen til at forbedre den sociale sammenhængskraft, sikre økonomisk fremgang og skabelsen af jobs. For at opnå disse mål er det nødvendigt, at borgerne indgår i planlægningen, og i den forstand også bliver gjort medansvarlige for denne. Ved at anvende bestemte teknikker og rationaliteter, former byplanlægning specifikke identiteter, som gør borgerne til aktive aktører i at opnå byplanlægningens målsætninger. Planlægningen af rummet spiller en afgørende rolle i denne afhandling. Planlægningen af rummet observeres som afgørende for, at bestemte handlinger bliver mere sandsynlige end andre. Desuden kan organiseringen af rummet også have konsekvenser for, hvordan borgerne mødes samt hvem de møder. Ydermere søger denne afhandling også at belyse de forskellige aktører, der deltager i planlægningen af rummet og dermed også styringen af befolkningen. Først og fremmest er dette observeret som et forhold, der hovedsagelig udgøres af Udviklingsselskabet By & Havn og Københavns Kommune samt borgerne. Denne afhandling tager midlertidigt også højde for private interessenter såsom investorer, pensionsselskaber og entreprenører, samt undersøger markedets rolle i forhold til at inkludere og eksludere bestemte befolkningsgrupper. Endelig placerer denne afhandling også Nordhavn i et større perspektiv, i en diskussion om hvorvidt byplanlægning kan have konstitutive konsekvenser for samfundets sociale sammenhængskraft. Denne diskussion vil også vedrøre governmentality blikkets begrænsninger. Hvad nytter en målsætning om diversitet, hvis målsætningen ikke kan realiseres på grund af markedskræfterne? Således peger denne afhandling også på det politiske system, som afgørende i processen fra projekt til realisering.

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages86