Value creation through CSR-communication and non-financial reporting

Lars Holsøe Rasmussen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I mit speciale har jeg udvalgt A.P.Møller-Maersk gruppen samt Maersk Line som case-virksomheder. Jeg undersøger, hvordan Gruppen og Maersk Line skaber værdi igennem deres strategiske kommunikation af CSR aktiviteter. I specialet diskuteres en række teoretiske tilgange til kommunikation, CSR, økonomi og menings- og forståelses skabelse. Formålet er at forstå de forhold der påvirker meningsdannelsen hos stakeholders, og hvilke krav det stiller til kommunikationen af CSR aktiviteterne for at opnå legitimering. Rapportering og kommunikation af strategisk CSR er et stakeholder engagement, og det er derfor vigtigt for evnen til at skabe værdi i virksomhedens kommunikation. Legitimering er det afgørende mål for den strategiske kommunikation, og igennem en kritisk diskursanalyse analyserer jeg case-virksomhedernes lingvistiske sprogbrug (internt og eksternt) og afdækker interne kommunikative praksisser. Disse sammenligner jeg med samfundets kommunikative praksisser. Resultatet er blevet en forståelse af, hvordan virksomhederne forstår og italesætter deres CSR aktiviteter, samt hvordan de overfor stakeholders søger at opnå legitimitet igennem kommunikationen af disse aktiviteter. Paradigmer, der omhandler økonomiske- og socio-økonomiske meningspræmisser, introduceres for at kategorisere kommunikationen og forventningsafstemmelsen hos stakeholderne. Analysen viser klare praksisser, der understøtter værdiskabelsen igennem legitimeringen af virksomhedernes aktiviteter, men den afdækker også visse praksisser, der skaber ulige magtforhold i argumenteringen overfor stakeholders.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages78