To what extent has the Christian Right changed since the 1980s?

Vanni Theresa Skovsege

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at redegøre for den udvikling, det kristne højre i amerikansk politik har gennemgået de sidste tredive år. Fokus i afhandling vil være at analysere de forandringer, organisationen har været igennem ved at belyse et årti af gangen. Derudover vil der følge en diskussion om organisationen, rent politisk, har fået eller mindre indflydelse. Afhandlingens problemstilling lyder; I hvilken udstrækning har det kristne højre ændret sig siden 1980’erne? Det kristne højre har gennem længere tid udgjort en af USA's største interessegrupper, hvis formål har været at påvirke det kulturelle, sociale og juridiske aspekt af amerikansk politik. Deres primære fokus har været, og er stadig, at få omstødt højesteretsdommen Roe vs. Wade fra 1973 der gav amerikanske kvinder retten til fri abort. Ydermere arbejder organisationen for nationalt at forbyde homoseksuelle retten til at indgå ægteskab, samt at genindføre ”traditionelle familieværdier” i landet. I 1980’erne var det kristne højre en social bevægelse, hvis kendetegn var en provokerende og ekstrem retorik, en kompromisløs dagsorden samt deres intolerance overfor andre religioner. Deres kontroversielle holdninger blev mødt af stor modstand i medierne, og som ofte resulterede i latterliggørelse af organisationens ledere. På trods af at deres forhold til Det Hvide Hus og Det Republikanske Parti blev forbedret, opnåede de intet ad rettens vej. Erfaringerne fra 1980’erne dannede fundament for en ændring i 1990’erne, idet det kristne højre nedtonede deres retorik samtidig med, at der blev indgået flere kompromiser vedrørende emnerne på deres dagsorden. Ændringerne medførte ligeledes et tættere samarbejde med Det Republikanske Parti, men alligevel opnåede organisationen kun symbolske sejre og intet af substans. Med præsidentskiftet i 2000 blev samarbejdet mellem det kristne højre og Det Republikanske Parti væsentlig styrket, og organisationen har derigennem opnået en vis indflydelse på den politiske dagsorden. Uagtet at de ikke gennem lovregulering har opnået deres primære mål, som fuldstændigt at forbyde fri abort og homoseksuelle ægteskaber, har de alligevel formået at få gennemført visse restriktioner via lovgivning. Dette vidner om en betydelig transformation, som det kristne højre har gennemgået, idet den nu kan karakteriseres som værende en politisk organisation med stor gennemslagskraft.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages101