Fundamentalanalyse af Carlsberg A/S

Gustav Seth Grundsten

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Opgavens problemstilling omhandler Carlsbergs aktiekurs kontra den fundamentale værdi af selskabet. Målet er at foretage en værdiansættelse af Carlsberg ud fra en strategisk samt en regnskabsmæssig analyse for derefter at kunne lave en fremtidig vurdering af selskabets indtjeningsevner. Opgavens udgangspunkt vil være følgende problemstilling: Hovedspørgsmål Afspejler aktiekursen for Carlsberg pr. 22.2.2011 den fundamentale kapitalværdi af selskabet? For at nå til denne konklusion inddeles opgaven i mindre delspørgsmål, som sammen skal kunne besvare hovedspørgsmålet. Der vil blive konkluderet på hver af de underliggende spørgsmål som samlet set vil danne hovedkonklusionen: Opgavens underspørgsmål til beskrivelse af hovedspørgsmålet er følgende: Underspørgsmål • Hvordan ser Carlsbergs nuværende strategiske position samt fremtid ud? • Hvor god er Carlsberg til at forrente den i selskabet investerede kapital i forhold til deres nærmeste konkurrenter? • Hvordan ser Carlsbergs forventede økonomiske resultat ud for de kommende 10 år? • Hvordan ser den forventede fremtidige vækst ud? • Hvilken kapitalværdi kan Carlsberg anslås at have? • I hvilken grad kan forskellige risikofaktorer påvirke kapitalværdien?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages99