Komparativ analyse af EU’s praksis vs dansk praksis inden for moms på byggegrunde og nye bygninger – med et skatteretligt aspekt

Mads Lutz Jørgensen & Brian Hansen

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster i Skat, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages83