Personligheden på prøve: Når personlighedstests bliver brugt til rekruttering

Betina Ingerslev

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling handler om, hvorfor det ikke nytter noget at teste personligheden, når der skal rekrutteres ny arbejdskraft til en dansk virksomhed. Min argumentation indeholder følgende punkter: 1) Ifølge personlighedspsykologien lever mennesker med roller, der er foranderlige og kontekstbetinget. 2) Ifølge socialpsykologien er det den sociale orden, der definere menneskers roller og handlemuligheder. 3) Da en personlighedstest måler på menneskers egne udsagn om tidligere roller, ligger der ikke noget belæg for, at denne adfærd ville kunne overføres til en fremtidig kontekst. 4) Ifølge Belbins studier fra Henley kan et menneskes fortrukne adfærd ændres forholdsvis hurtigt i forhold til den gruppe, vedkommende kommer til at interagere med. Når danske virksomheder tester personligheden, gør de det uden sammenhæng til den sociale orden, der er opstået i forhold til en bestemt stilling. 5) Idet en personlighedstest har både en forfatter og efterfølgende analytiker forsvinder ideen om at test kan gengive en objektiv sandhed. Der findes ganske simpelt ikke en objektiv sandhed. Alt dette danner grundlaget for min argumentation om, at personlighedstests kun kan give et momentant indblik af et menneskes kontekstrelaterede selvbillede og altså ikke gavner danske virksomheders rekruttering.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages92