Har DF fear factor? En diskursanalyse af Dansk Folkepartis politiske kommunikation inden for rammerne af risikosamfundets frygtkultur

Jimmy Magnus & Jesper Dahl

Student thesis: Master thesis

Abstract

Afhandlingens teoretiske perspektiv er sociologerne Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens og Barry Glassners samtidsdiagnoser om risikosamfundets frygtkultur. Med udgangspunkt i empirisk materiale, der dækker DF’s fem mærkesager, ønsker vi at foretage en diskursanalyse af, hvordan risici og frygt indgår i deres politiske kommunikation og herigennem hvilke identiteter og sociale relationer, der bliver konstrueret. Dernæst vil vi på baggrund af TrygFondens tryghedsmåling diskutere, hvordan DF’s italesættelse af frygt i samfundet stemmer overens med befolkningens egen opfattelse.

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages167