Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Christian Beckmann

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Indledning Værdien af en virksomhed er ikke entydig og udgangspunktet er, at værdien typisk findes ud fra udbud og efterspørgsel. Det kan enten være på det etablerede aktiemarked, eller når en unoteret virksomhed skal købes eller sælges, f.eks. ved generationsskifte. Problemet i at finde den "sande" værdi af en virksomhed, ses i høj grad af den information der er tilgængelig, og de øjne der ser på virksomheden. Værdiansættelse er et spørgsmål om vurdering af de forudsætninger og meninger, der er til virksomhedens fremtidige udvikling, da det er fremtiden og ikke fortiden der sælges. Værdien af en virksomhed er derfor tæt knyttet til dens strategiske position og de konkurrencemæssige fordele. Der er således ikke tale om en eksakt videnskab, hvor der fremkommer et resultat der kan sættes to streger under. De seneste års markante kursstigninger på aktiemarkederne rundt om i verden har sat fokus på værdiansættelse af selskaber og de modeller, der anvendes i relation hertil. Der findes mange forskellige værdiansættelsesmodeller, der hver især forsøger at give deres bud på den korrekte værdi af selskaberne. Formålet med denne hovedopgave er at foretage en værdiansættelse af en virksomhed på baggrund af en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og samt en anerkendt værdiansættelsesmodel.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages73