Fra højdespring til hækkeløb: En undersøgelse af uddannelsen til statsautoriseret revisor

Reza Norouzi Ghazvini

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette projekt er blevet udarbejdet henover sommeren 2015, som en del af kandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på Copenhagen Business School. Mange unge revisorer, går og drømmer om en ambitiøs og succesfuld karriere inden for revisionshvervet, hvilket indebærer, at tilegne sig titlen som værende statsautoriseret revisor. Dog grundet det meget høje niveau der kræves for at kunne gennemføre uddannelsen, er der mange der føler sig for intimiderede og vælger derfor enten andre veje end revisorhvervet, eller også vælger disse ikke at tage uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor. Det er derfor interessant at undersøge, hvorfor uddannelsen har dette høje niveau samt hvilke faktorer der spiller ind, til selve uddannelsen. Hensigten med projektet er, at kunne grave dybere i uddannelsesprocessen og kravene, for derved at få en bedre forståelse for årsagen til de hårde krav der stilles, til de revisorer der har ambitioner og drømme om at få titlen som statsautoriseret revisor. Et projekt af denne størrelse, ville ikke kunne finde sted, uden hjælp fra forskellige personer. Der skal der-for lyde stor tak til Bjarne Iver Jørgensen, for de indledende samtaler og afgrænsning af emner, Sumit Su-dan, Jan Bo Hansen, Morten Speitzer, Gunnar Tessin, Claus Bonde Hansen samt Tim Kjær-Hansen for deres samarbejde og hjælp i forbindelse med de udarbejdede interviews. Derudover skal der lyde tak til repræ-sentanter fra revisionsbranchen i forbindelse med besvarelse af udsendte spørgeskemaundersøgelse, her-iblandt revisionshusene Deloitte, EY samt Beierholm.Ydermere vil jeg gerne takke min vejleder Caroline Aggestam Pontoppidan, for exceptionel god vejledning – og tak til alle yderligere enkeltpersoner, der har haft tilknytning, samt været behjælpelige til udformningen af dette projekt!

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages149