Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål: Pr. 31. december 2012

Louise Kjøller Pedersen & Alexander Christensen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2013
Number of pages123