Det akutte patientforløb Fra modtagelse til diagnose: Terminologisk kortlægning af akutberedskabet i Danmark og Italien

Giuseppe Liverino

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale er det første tværsproglige terminologiske begrebsafklaringsarbejde inden for dansk-italiensk medicinsk oversættelse. Målgruppen for dette speciale er hovedsageligt danske og italienske translatører, tolke og terminologer. Formålet med specialet er at udvide den eksisterende terminologidatabase i-Term med begreber fra den danske og italienske medicinske terminologi med udgangspunkt i det akutte patientforløb, som hidtil har været et uberørt emne, og dermed levere et værktøj, som ovennævnte målgruppe kan anvende i forbindelse med oversættelse af medicinske dokumenter. Terminologidatabasen suppleres af otte begrebssystemer (fire per sprog) inden for det akutte patientforløb med fokus på de organisatoriske enheder, prioritering af akutte patienter (triage) og de diagnostiske undersøgelser. Specialet er opdelt i to dele: en deskriptiv/komparativ del og en terminologisk del. Første del af specialet er en gennemgang af det akutte patientforløb og akutberedskabet i Region Hovedstaden og Italien samt en sammenligning af de to sundhedssystemer. Denne del er resultatet af en research, som hovedsageligt bestod af interviews med danske og italienske læger og sygeplejersker samt anvendelse af faglige tekster om akutberedskabet fra danske og italienske kilder. Denne del af specialet giver læseren et overblik over akutberedskabet i de to lande og over de mest væsentlige forskelle, som kan være relevante i en oversættelseskontekst. Derudover er resultaterne fra min research blevet anvendt til den terminologiske del af specialet. Anden del af specialet udgør det terminologiske begrebsafklaringsarbejde og består af en online terminologidatabase og otte diagrammer. Terminologidatabasen er udarbejdet i i-Term, som er et webbaseret terminologi-og begrebsmodelleringsværktøj udviklet af DANTERMcentret ved Copenhagen Business School. Databasen, som er offentligt tilgængelig online, kan anvendes som en dansk/italiensk medicinsk ordbog med avancerede søgemuligheder. Her kan brugeren slå termer op på begge sprog og finde frem til definitioner, synonymer, ækvivalente begreber på målsproget, oversættelsesforslag, udvalgte faglige uddybninger fra medicinske tekster m.m. Den anvendte teori og metode vedrørende det terminologiske arbejde gennemgås i kapitel 5. Diagrammerne, som er udarbejdet ved hjælp af begrebsmodelleringsværktøjet i-Model, er vedlagt i kapitel 6 med en skriftlig uddybning af de mest problematiske begreber med det formål at give læseren en bedre forståelse af diagrammernes indhold. Dette kapitel indeholder også en sammenligning af diagrammerne på dansk og italiensk, hvor det analyseres, hvorvidt der er ækvivalens mellem begreberne. Dér, hvor der ikke findes et ækvivalent begreb på målsproget, er der udarbejdet et oversættelsesforslag, som kan bruges i den konkrete oversættelsessituation. Til sidst, i kapitel 7, gives en opsummering af specialet ved hjælp af to diagrammer over det akutte patientforløb, hvor de mest relevante forløbsrelaterede forskelle gennemgås. Resultaterne fra researcharbejdet og det terminologiske begrebsafklaringsarbejde viser ligheder men også en række forskelle mellem de to sundhedssystemer og de tilhørende begreber. Specialet giver læseren et overblik over akutberedskabet i Italien og Danmark samt mulighed for at gennemføre avancerede søgninger af danske og italienske medicinske termer en online database. Slutproduktet er et værktøj, som translatører, tolke, terminologer og andre fagfolk kan anvende i forbindelse med dansk/italiensk oversættelse og begrebsafklaring inden for det akutte patientforløb.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2015
Number of pages257