Indregning og måling af investeringsejendomme: Med fokus på effekten af BRL § 5, stk. 2 og udbredelsen af COVID-19

Sofie Gravgaard & Philip Peder Hansen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vores opgave vil tage udgangspunkt i faget eksternt regnskab, da vi begge til dagligt arbejder som revisorer, hvorfor dette fag er mest relevant for os. Opgavens primære målgruppe er revisorer samt personer som udarbejder regnskaber for virksomheder med investeringsejendomme, og som udlejer disse som boliger til privatpersoner. Herudover henvender opgaven sig også til ejendomsinvestorer, der kan bruge det som vejledning i forhold til fremtidige investeringer. Til sidst har vi, som revisorer, flere kunder med investeringsejendomme indregnet i deres regnskab, hvorfor vi vil kunne bruge den viden vi opnår i rådgivningsopgaver fremover. Formålet med denne opgave er at give læseren en forståelse for, hvordan lovændringen af boligreguleringslovens § 5, stk. 2 påvirker regnskabet for virksomheder med udlejningsejendomme til private samt at belyse hvilken betydning den nuværende krise i forbindelse med udbredelsen af COVID-19 har for målingen af investeringsejendomme.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages110
SupervisorsKim Pettersson