Generationsskifte: De økonomiske og skatteretlige aspekter i et generationsskifte

Thomas Legarth & Simon Estrup

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Problemet ved et generationsskifte af en virksomhed er, at der ved dårlig planlægning eller manglende forståelse af de selskabs- og skatteretlige regler, kan medføre en betydelig skattebetaling. Formålet ved denne opgaven er, at belyse de økonomiske og skatteretlige aspekter ved generationsskifte af en virksomhed i selskabsform. Herunder en teoretisk gennemgang af de bedst anvendelige generationsskiftemodeller, samt deres anvendelse i praksis for casevirksomheden JNC A/S. Opgaven vil tage stilling til følgende problemstillinger: • Hvorfor anses et generationsskifte for en proces der skal planlægges i god tid? • Hvordan værdiansættes selskabet? • Hvilke skattemæssige og økonomiske forhold skal der tages hensyn til ved et generationsskifte? • Hvilke modeller kan anvendes ved generationsskifte, og hvilke konsekvenser vil de medføre? • Hvordan kan teorien anvendes i praksis?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages119