Skaber alternative investeringer værdi for investorer, belyst ved casen ATP Timberland Invest

Morten Henningsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave kommer med en dybtgående analyse af selskabet ATP Timberland Invest i det følgende kaldt ATP TI. Formålet med analysen er at blive klogere på, hvilken rolle skovinvesteringer bør spille i en veldiversificeret portefølje for et pensionsselskab.
ATP TI er et datterselskab til ATP, som udelukkende beskæftiger sig med investeringer i skov og skovejendomme. Ved at analysere en virksomhed, som opererer indenfor et meget snævert område, kan man komme et spadestik dybere i de diskussioner og udfordringer, som knytter sig til alternative investeringer.
Opgaven tager også et kig på den aktivklasse, som skovinvesteringer er en del af, nemlig alternative investeringer. Og beskriver hvordan udviklingen har været i denne aktivklasse.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages84