Regnskabsregulering på Færøerne: Med fokus på mikroselskaber

Bogi P. Nielsen & Jackline H. Johannessen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Som færøske studerende på et dansk studium, har vi fundet det interessant at udarbejde en afhandling, som tager udgangspunkt i færøsk lovgivning, for herefter at sammenligne med andre lande. På baggrund af at små og mellemstore virksomheder anses at have stor betydning for europæisk økonomi, har emnet enklere erhvervsbetingelser i en årrække været genstand for diskussion på internationalt plan. Problemstillingen må formodes at være lige relevant på Færøerne som i andre lande, men diskussionen har endnu ikke fået fodfæste Færøerne, på trods af at der er indført en ny årsregnskabslov gældende fra 1. januar 2008. Udarbejdelse af love på Færøerne foregår ofte ved at en dansk lov kopieres og indføres efter nogle tilpasninger på Færøerne. Det samme gør sig gældende ved indførelse af den nye årsregnskabslov. Den nye lov er den eneste ændring, der er sket på regnskabsområdet siden 1993, hvor man i øvrigt også kopierede en dansk lov. Formålet er ikke at kritisere dansk lovgivning, men vi forholder os kritisk til, at der forud for vedtagelse af den nye lov, ikke foreligger undersøgelser og diskussioner på både fagligt og politisk plan, der underbygger valg af reguleringsform. Diskussion omkring enklere erhvervsbetingelser, og heraf følgende lempelse af administrative byrder, er ikke ovre endnu, men på Færøerne er der ikke sket nogen reduktion i administrative byrder, og det undrer også, at samtidig som der fra politisk side udtrykkes ønske om harmonisering med nabolande og i særdeleshed EU-lande, blev lovforslaget med de nyeste ændringer i årsregnskabsloven ikke fremsat før 6. marts 2009. På denne baggrund har vi valgt regnskabsregulering på Færøerne som emne for vores kandidatafhandling.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages117