Effekten for informationsværdi og administrative byrder ved indførsel af mikrovirksomheder i årsregnskabsloven

Bjarke Thøger Rasmussen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages84