Zoo - klar til fremtiden: Balanced scorecard i Zoologisk Have i København

Charlotte Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

På grund af stigende krav til omkostningseffektivisering og professionalisering fra Zoos bestyrelse, ønsker direktionen i Zoo at udarbejde strategier, som kan medføre opfyldelse af bestyrelsens stigende krav. Direktionen har udarbejdet en mission og en vision for Zoo, og er i den forbindelse opmærksomme på, at opnåelse af disse, kræver en indsats fra hele organisationen, og ikke kun fra direktionen. Direktionen ønsker derfor at finde en model til implementering af strategierne på en måde, så alle medarbejdere får kendskab og forståelse for strategierne, og på denne måde kan arbejde målrettet mod, at nå målene i visionen. Gennem deltagelse i forskellige erfa-grupper indenfor ledelse og økonomi, har direktionen hørt om mange og gode erfaringer med strategiimplementering gennem Balanced Scorecard. Direktionen ønsker derfor, at undersøge om bestyrelsen stigende krav kan realiseres gennem strategi-implementeringsværktøjet Balanced Scorecard. Med udgangspunkt i dette ønske, vil følgende spørgsmål blive forsøgt besvaret: • For hvilke områder i Zoo, er der behov for udarbejdelse af strategier, og hvordan kan strategierne formuleres? • Kan Balanced Scorecard være en hjælp til implementering af Zoos strategier, så alle medarbejdere i organisationen opnår forståelse heraf og handling på denne baggrund? • Hvordan kan en Balanced Scorecard model for Zoo se ud? • Kan modellen bidrage til opnåelse af Zoos mission og vision? • Kan modellen bidrage til opfyldelse af bestyrelsens stigende krav?

EducationsGraduate Diploma in Financial and Management Accounting, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages92