Virksomhedspant: Et debatoplæg i forbindelse med den kommende revision af lovreglerne

Thomas Skyum Prebendorf

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvorfor har omverdenen og i særdeleshed virksomhederne i så beskedent omfang taget virksomhedspant til sig som et finansieringsinstrument? Herunder hvorvidt gældende ret, behov eller særlige beslutningskriterier gør sig gældende ved valg/fravalg?

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages96