Den efficiente brug af rente- og valutaswaps i små og mellemstore danske virksomheder

Lars Baadsgaard

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne hovedopgaves problemformulering afspejler udfordringer med, at indhente kvantitative sekundærdata fra for eksempel bankernes IT-systemer. Det er interessant, at analysere virksomhedernes nuværende faktiske brug af swap aftaler, og med sådanne data analysere forventede statistiske mønstre i de enkelte branchers anvendelse af swap aftaler. I stedet anvendes kvalitative primærdata ved, at indsamle empiri via samtaler med finansrådgivere og erhvervsrådgivere der servicerer og rådgiver små og mellemstore danske virksomheder om brugen af swap aftaler. Herudover er anvendt et spørgeskema målrettet til finansrådgiverne. Valget af formuleringen i problemformuleringen udspringer derfor af opgaveløsers målsætning om, at analysere hvordan den optimale strategiske brug af swap aftaler bør være i de enkelte typer virksomheder.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages126