Private Organizations Communicating about Public Health

Sarah Carina Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Klimarelaterede emner og debatter er blevet en fast del af vores hverdag, og vi er blevet vant til, og forventer, at den private sektor bidrager positivt til at reducere sin skadelige virkning på miljøet. Men når det kommer til helbred, og sundhed forventer vi, at det er den offentlige sektor, der håndterer eventuelle riscisi, og varetager arbejdet, der skal reducere disse. Literatturen om sundhedsrelateret risikokommunikation har en tendens til at betragte den private sektor som forårsager af sundhedsriscisi, og ikke som en positiv kilde til forbedring af den globale sundhedssituation, hvilket bekræfter, at det er udfordrende for private virksomheder at kommunikere om sundhedsriscisi. Nærværende kandidatafhandling afprøver hypotesen om, at budskaber fra private virksomheder, der omhandler miljø og bæredygtighed er mere acceptable, og derfor mere effektive, i kommunikation med den danske befolkning, end budskaber, der omhandler folkesundhed. En ny tilgang til private virksomheders kommunikation af sundhedsriscisi præsenteres, hvor framing af issue anvendes til argumentationen om, at nogle sundhedsriscisi med fordel kan frames som miljø-relaterede emner. Ved at anvende vignette experimentet som primær metode, afprøves hypotesen på virksomheden DCW, og deres udfordringer med kommunikationen af de riscisi, der er forbundet med Legionella bakterien, samt virksomhedens egen løsning på at reducere helbredsmæssige riscisi ved at dosere produktet NEUTHOX®, som er et mildt klorprodukt, i det varme vand i Danmark. Resultaterne fra vignette experimentet indikerer, at danskerne er mere villige til at acceptere initiativet om at dosere klor i det varme vand når initiativet kommunikeres, og implementeres af den offentlige sektor, og der er tale om, at initiativet skal reducre sundhedsriscisi. Dog, indikerer de kraftigt, at danskerne er lige så villige til at acceptere initiativet om at dosere klor i det varme vand, når der er tale om miljø og ikke sundhed, og det er en privat virksomhed, der kommunikerer og implementerer initiativet. Nærværende kandidatafhandling bidrager til den eksisterende litteratur om risikokommunikation omkring sundhedsriscisi, ved at introducere et nyt blik på, hvordan private virksomheder legitimt kan kommunikere om sundhedsriscisi, og foreslår endvidere, at risikokommunikation omkring folkesundhed kan drage fordel af at være tæt koblet med emner, der berører miljø og bæredygtighed.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages108