Professionsudvikling hos jordemødre - ser de frem, tilbage - eller ser de ud? En analyse af fortælling, legitimitet og ledelse i relation til jordemødres professionsudvikling

Lillian Bondo & Mette Egelund

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Med særligt fokus på den organisation, som den ene af os repræsenterer, Jordemoderforeningen, har vi valgt at se på, hvorledes en profession kommer videre i processen med at udvikle sig, og hvilke vilkår eller hindringer, der måtte være for at blive styrende i denne udvikling. Vi finder det udfordrende og relevant at fordybe os i denne problematik og forhåbentlig kunne fremkomme med anbefalinger til en yderligere styrkelse af jordemoderprofessionens muligheder for udvikling, herunder at kunne give en vurdering af mulige fremmende og hæmmende elementer i forhold til professionsudvikling.

EducationsMaster of Public Administration, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages114