Exploring the 2016 U.S. Presidential Election: A study on how cultural, social, and economic factors influenced the people who voted for Donald J. Trump

Katrine Hougaard Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Donald Trump, den mest polariserende figur i moderne politik, vandt overraskende det Amerikanske præsidentvalg på et løfte om at genoprette Amerikansk storhed. Donald Trumps kampagne stod i stor kontrast til billedet af samfundsøkonomisk vækst og middelklasse velstand som Amerikanske politikere har tegnet gennem i sidste fem årtier. Den Amerikanske middelklasse har hidtil været drivkraften for Amerikansk vækst og dens forsømmelse, som Donald Trump pointerede, kan få alvorlige konsekvenser for USA fremadrettet. Således ønskes det undersøgt, hvorfor meningsmålinger fejlvurderede udfaldet af det Amerikanske præsidentvalg samt hvilke kulturelle, sociale og/eller økonomiske faktorer der i størst grad påvirkede vælgerne. Formålet med undersøgelsen er at bidrage til forskningen af den forværrende tilstand blandt den Amerikanske middelklasse samt udforske relationen mellem denne og valget af Donald Trump som præsident, herunder hvilke sociale, økonomiske og kulturelle faktorer, der har været udslagsgivende. Undersøgelsesspørgsmålet er blevet belyst ud fra et kvantitativt studie, der inkluderer empiri baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt Amerikanske vælgere. Undersøgelsens resultater viser, at den mest presserende udfordring for den Amerikanske middelklasse er den stigende jobusikkerhed som følge af til dels afindustrialisering og globalisering og til dels en radikal ændring i måden at drive virksomhed på, der gør det markant sværere at opretholde en stabil indtægt. Hertil påviser undersøgelsen, at den Amerikanske elite er blevet beriget såvel politisk som økonomisk på bekostning af den Amerikanske middelklasse, der i stigende grad kæmper for at holde sin økonomisk solvent. Endelig viser undersøgelsen, at underliggende kulturelle antagelser kombineret med en undervurderet stigende usikkerhed og utilfredshed over den politiske elite blandt den Amerikanske middelklasse dannede vejen for Donald Trumps præsidentembede. Når der er sagt, så er der meget der tyder på, at forholdene for den Amerikanske middelklasse ikke vil forbedres under Præsident Trump; tværtimod vil uligheden sandsynligvis stige.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages99