Oversættelse af Kerneopgaven

Morten Dall

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Det overordnet emne for dette Masterprojekt er Kompleksiteten i min ledelseskontekst – hvor er dens udspring?, hvilket muligheder og begrænsninger er der forbundet med den? og ikke mindst en søgen på en forståelse og forklaring på hvilken indflydelse den har på vores virksomhed og arbejdet omkring Kerneopgaven. Det er min tese, at de strukturelle forandringer som vores kommune – Næstved kommune (NK)- har gennemgået den sidste årrække har øget kompleksiteten, og jeg er nysgerrig på hvordan det påvirker det daglige arbejde med kerneopgaven for den enkelte medarbejder rundt om i vores virksomhed. Vi har de seneste par år arbejdet med Kerneopgaven som et tværpolitiske mål for hele NK for sikre, at de enkelte virksomheder implementerer de nødvendige tiltag for at varetage deres pålagte opgaver i det perspektiv, og det er derfor vigtigere end tidligere, at holde fokus på den translation der foregår ned igennem organisationen og ud til borgeren. Kompleksitetsforståelsen tager sit udgangspunkt i egen virksomhed og organisation (NK) , og skal igennem dette Masterprojekt styrke mit lederskab som virksomhedsleder i en kommunal verden som igennem de sidste 10 år har gennemgået radikale forandringer jf. Kommunalreformen. Så den ny viden som jeg høster igennem projektprocessen, ville fremadrettet skulle understøtte mit virke i ledelseskontekst.

EducationsMaster of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages51