Overcoming the social fence of knowledge sharing: Towards a descriptive model on content contributing behavior

Michael Poulsen & Mikkel Daa Schrøder

Student thesis: Master thesis

Abstract

Implementeringen og vedligeholdelsen af videndelingsystemer har længe været stærkt orienteret mod de tekniske aspekter af disse. Samtidigt er opfattelsen af viden som en kilde til konkurrencemæssige fordele blevet mere udbredt blandt professionelle og akademiske eksperter på området. Adgang til kilden af denne konkurrencemæssige fordel er dog afhængig af individet, der besidder den viden, der skal deles. Med videndelingsystemer afhængige af at viden bliver delt og morgendagens organisationer afhængige af denne viden for fuldt ud at udnytte potentialet i deres konkurrencemæssige fordel, er udtrykket "Content Contributing Behaviour" blevet til. Men hvad motiverer medarbejdere til at samarbejde og dele viden?

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages332