Analyse af beskatningens neutralitet afhængigt af virksomhedsform

Lasse Petersen, Steffen Martin Pedersen & William Elias

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Mange mennesker har en drøm om at være deres egen chef, at være uafhængig af lønmodtagerforhold og på den måde realisere en dagligdag der stemmer overens med deres drømme. Dem der tager springet og starter deres egen virksomhed har muligheden for at realisere denne drøm, dem kalder vi iværksættere. Fælles for alle iværksætterne er, at de har en overbevisning om, at de kan drive en overskudsgivende virksomhed. Disse ildsjæle tager springet og starter deres egen virksomhed. Problemet er, at en del af iværksætterne ikke har meget kendskab til, hvad det kræver at starte egen virksomhed. Derfor må de alliere sig med samarbejdspartnere og sparringspartnere, f.eks. en revisor eller en advokat. I opstartsfasen vil en iværksætter stå over for mange valg af forskellig karakter. Der er de valg der knytter sig til den daglige drift, finansiering, kunder og lignende. Der er også de valg, der knytter sig til den administrative del af virksomheden. Det er typisk i forbindelse med disse valg, at mange iværksættere falder igennem, da de er så engageret i at udleve ”drømmen som selvstændig”, at de negligerer de dele af virksomheden, som i virkeligheden holder virksomheden på sporet. Et af de primære valg, som iværksætteren skal tage stilling til, er valget af virksomhedsform. De fleste førstegangserhvervsdrivende starter typisk deres virksomhed, som en enkeltmandsvirksomhed. En af årsagerne hertil kan være, at iværksætteren ikke har inddraget spørgsmålet om valg af virksomhedsform i sine vurderinger ved virksomhedsopstarten, idet der har været mange andre krævende forhold at tage stilling til. Det er essentielt, at den virksomhedsform man vælger passer til omfanget af virksomheden i opstartsfasen bl.a. med hensyn til den driftsmæssige og administrative risiko, der er forbundet med virksomhedens forretningsområde. Det er klart, at valget af virksomhedsform er forskellig fra iværksætter til iværksætter. Nogle ønsker blot at ”være sin egen chef”, mens andre drømmer om konstant at ekspandere og vokse. Derfor er fremtidsperspektivet altid vigtigt at have for øje. Som nævnt er der mange aspekter, som skal medtages i forbindelse med valget af virksomhedsform. Overordnet er det vigtigt at have en handlingsplan, som kan gennemgås med samarbejdspartnere i opstartsfasen. Med en handlingsplan vil det være nemmere at klarlægge, hvilken virksomhedsform der er optimal for den enkelte iværksætter. Virksomhedsformen sætter rammerne for de regnskabsmæssige, juridiske og skattemæssige aspekter af virksomhedens fremtidige drift. Kravene er meget forskellige, alt efter om iværksætteren vælger at drive virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller i et kapitalselskab. En af de væsentligste forskelle mellem kapitalselskaberne og enkeltmandsvirksomheder er beskatningen heraf. Kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter og de er dermed underlagt direkte beskatning. Enkeltmandsvirksomheder beskattes derimod indirekte hos ejeren af virksomheden. SKAT giver udtryk for, at beskatningen ikke skal have indflydelse på valget af virksomhedsform, og derfor vil det være interessant at belyse, om der vil være en forskel i beskatningen af en person, afhængigt af virksomhedsform, over en given tidshorisont, givet at indkomstniveauet vil være det samme.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages154