Økonomistyring på Det Kongelige Bibliotek: Et empirisk casestudie af sammenhængen mellem Det Kongelige Biblioteks opgavevaretagelse, bibliotekets løbende rapportering til Kulturministeriets departement og bibliotekets interne økonomistyring

Bodil Kjær Andersen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages130