Bullwhip effekten anno 2011

Anders Richter

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Det er i 50 året for, at teorien beskrev de første symptomer på Bullwhip effekten, fundet interessant via en spørgeskemaundersøgelse at kortlægge Bullwhip effekten i Danmark anno 2011. Teorien bag Bullwhip effekten er blevet gennemgået, idet denne er anvendt som baggrund for udarbejdelsen af spørgeskemaet. De 4 hovedårsager til Bullwhip effekten er: Tidsforsinkelser (Forrester effekten), batching (Burbidge effekten), vareknaphed med dertil hørende hamstring (Houlihan effekten) samt prisfluktuationer. En yderligere årsag, som er med til at forstærke virkningen af de 4 årsager, er den menneskelige faktor. Reduktion af Bullwhip effekten kræver anvendelse af metoder, som fjerner eller minimerer de ovenfor nævnte og bagvedliggende årsager til Bullwhip effekten. Mange af de påkrævede metoder involverer eller forudsætter samarbejde med andre led af forsyningskæden i mere eller mindre struktureret form. I struktureret form kan dette samarbejde være i form af VMI, CPFR eller CM samarbejder. Det ustrukturerede samarbejde kan være i form af simpel deling af POS data. I den gennemførte undersøgelse er det de ustrukturerede samarbejdsformer, som er de mest udbredte, hvilket er overraskende vurderet ud fra en teoretisk synsvinkel. En rimelig forklaring på den tilsyneladende overraskende konstatering kan være, at mange virksomheder i undersøgelsen først er begyndt at fokusere på problemstillingen indenfor de sidste 3 år. Årsagen til den øgede fokus på Bullwhip effekten er afstedkommet af recessionen startende i 2007. Undersøgelsen sandsynliggør også, at Bullwhip effekten udgør et middelstort problem i Danmark. De mest betydende bagvedliggende årsager er kortlagt til at være Forrester effekten og den menneskelige faktor. Bullwhip effekten er, jf. undersøgelsen, dog noget, som de danske virksomheder både har en viden om og har fokus på. Det at have fokus på en bestemt problemstilling fra ledelsesniveau er sammen med øget IT understøttelse og fastholdelse af fokus over tid konstateret at medvirke til at øge effekten af de tiltag, der bliver taget i bekæmpelsen af Bullwhip effekten. Konstateringen er i sig selv ikke så overraskende, men det gør det ikke mindre værdifuldt at registrere, at ex ante antagelsen betydning (ledelsesfokus, herunder tid, samarbejde og IT-understøttelse) bliver bekræftet.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages91